How to Shop

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.เมื่อคุณพบสินค้าที่คุณถูกใจ คลิกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ กดเลือกขนาด/สี และจำนวนที่ต้องการ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม ADD TO BAG ที่หน้าสินค้าเพื่อนำสินค้าใส่ตะกร้าสินค้าของคุณ (เพื่อให้มั่นใจว่าเลือกขนาดที่ถูกต้อง กรุณากดดู ‘SIZE GUIDE’ ที่แตกต่างกันไป)

 

2.เมื่อคลิก ADD TO BAG แล้ว หน้าตะกร้าสินค้าจะปรากฏขึ้นมาทางด้านขวาของจอ

-หากต้องการเลือกซื้อสินค้าชิ้นอื่นต่อ กรุณากด CONTINUE SHOPPING
-หากคุณได้เลือกสินค้าครบแล้วและต้องการชำระเงิน (หากคุณมีรหัสส่วนลด ให้ กรอกลงไปในช่อง" Apply Promo Code... " แล้ว คลิกปุ่ม APPLY ก่อน)  จากนั้นให้คลิกปุ่ม CHECK OUT

 

3. วิธีการใช้ Coupon Code
- เมื่อท่านเลือกสินค้าที่จะซื้อเสร็จแล้ว ที่หน้า Shopping Cart จะสรุปรายการสั่งซื้อทั้งหมด
- ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง และกรอก Coupon Code ของคุณ แล้วคลิกปุ่ม Apply Coupon
- ระบบจะบันทึกส่วนลด และจะแสดงยอดเงินหลังหักส่วนลดจาก Coupon Code
- ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องแล้วคลิกปุ่ม Checkout เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ Checkout ต่อไป
- สามารถใช้ 1 Coupon Code ต่อ 1 ยอดรายการสั่งซื้อเท่านั้น

 

4.จากนั้นระบบจะให้ท่านลงทะเบียน (กรณีลูกค้าใหม่) / เข้าสู้ระบบ (กรณีที่เคยลงทะเบียนแล้ว)
- สำหรับลูกค้าใหม่ กรุณาลงทะเบียนเพื่อทำการสั่งซื้อโดยกรอกรข้อมูลภายใต้ช่อง SIGN UP ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ CREATE ACCOUNT 
และกรอกรายละเอียดเพื่อทำการลงทะเบียน
- สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้แล้ว กรุณากรอกข้อมูลภายใต้ช่อง SIGN IN จากนั้นคลิก SIGN IN เพื่อเข้าสู่ระบบ ใช้เพื่อดำเนินการต่อ

 

5. กรอกชื่อและที่อยู่ให้ครบถ้วน (หากต้องการใช้ที่อยู่อื่นในการรับสินค้า กรุณาคลิก EDIT ADDRESS และกรอกที่อยู่ที่ท่านต้องการ) จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการและทำขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จสิ้นแล้วคลิก PLACE AN ORDER

 

6. คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อจาก shop.cmg.co.th เพื่อยืนยันการสั่งสินค้า กรุณาเช็ค INBOX ของอีเมลที่คุณใช้ในการสั่งซื้อ

บัญชีของฉัน
ตะกร้าสินค้า (0)

ยังไม่มีสินค้า

ในตะกร้าของคุณ

เลือกซื้อสินค้า