Return Policy

shop.cmg.co.th เรายินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า 
โดยมีเงื่อนไขในการเปลี่ยน/คืนสินค้าดังนี้

 • สินค้าต้องอยู่ในสถาพที่สมบูรณ์ มีป้ายสินค้า และบรรจุในหีบห่อ ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯนำส่งต่อผู้ซื้อ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้ประเภทเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ ต่างหู 

 

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • หากต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เคยใช้ พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจาก shop.cmg.co.th เราจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้
 • หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะ ดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 7-10 วันทำการ
 • อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้ารายการใดก็ได้ที่มีราคาเท่ากัน โดยหากสินค้าที่เปลี่ยนใหม่มีราคาน้อยกว่า เราไม่รับผิดชอบในการคืนส่วนต่าง แต่หากสินค้าที่เปลี่ยนมีราคาสูงกว่า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น

 

การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์

 • แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า
 • หาก shop.cmg.co.th ไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า
 • การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 • หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่ 02-229-7000 ต่อ 7691 หรือ 7962 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา10.00 น.-17.00 น.
บัญชีของฉัน
ตะกร้าสินค้า (0)

ยังไม่มีสินค้า

ในตะกร้าของคุณ

เลือกซื้อสินค้า