Shipping Info

การจัดส่งสินค้า

shop.cmg.co.th ส่งฟรีทุกออเดอร์! 


รูปแบบบริการจัดส่งสินค้า
shop.cmg.co.th  ให้บริการจัดส่งสินค้าทางบริษัทขนส่งเอกชน

  • สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล : จัดส่งภายใน 2-3 วันทำการ

  • สำหรับต่างจังหวัด : จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

หมายเหตุ 

  • สำหรับจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะ อาจต้องใช้เวลาในการจัดส่งมากกว่าปกติ

  • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) shop.cmg.co.th จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์

  • เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะวันทำการเท่านั้น สำหรับช่วงเทศกาลหรือช่วงที่มีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก อาจมีการล่าช้าในการจัดส่ง

  • บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่มีการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม

 

บัญชีของฉัน
ตะกร้าสินค้า (0)

ยังไม่มีสินค้า

ในตะกร้าของคุณ

เลือกซื้อสินค้า